Освіта

IMG_20200201_105722

У 6 років усі діти зобов’язані вступити до 1 класу початкової школи, навчання в якій є обов’язковим і триває 8 років. Після закінчення навчання всі учні отримують диплом про початкову освіту. На підставі цього документа здійснюється прийом у середню школу, навчання в якій триває 4 роки.

Середні школи Туреччини поділяються на декілька типів за профілем
освіти: стандартні державні середні школи, приватні середні школи, Анатолійські середні школи, що відрізняються від стандартних тим, що викладання в них ведеться на іноземній мові (англійською, французькою або німецькою), Анатолійські релігійні школи, які відрізняються від шкіл останнього типу наявністю уроків релігії. Окрім цього, існують наукові школи, які приділяють велику увагу вивченню природничих наук, а також професійні школи, які зайняті підготовкою фахівців з робочих спеціальностей.
Після закінчення 12 років навчання випускникам необхідно скласти іспити для отримання диплома про повну загальну середню освіту. Іспит складається по одному з 4 напрямів: турецька мова – математика, математика – природничі науки, соціальні науки, іноземні мови. Іспит відбувається централізовано в усій країні. Поряд із загальноосвітніми предметами в турецьких школах вивчають такі дисципліни. як релігієзнавство, військову справу та історію турецької революції. Навчальний рік триває з жовтня до червня. Викладання ведеться турецькою, англійською, французькою або німецькою мовами. Оцінки виставляються за п’ятибальною шкалою.

Сфера вищої освіти в Туреччині представлена ​​кількома типами навчальних закладів: університетами, військовими і поліцейськими училищами і академіями, вищими школами професійної підготовки. Для вступу до будь-якої з них необхідно отримати повну середню освіту і скласти вступні іспити. В університетах Туреччини, так як і в університетах інших країн, можна отримати 3 вчених ступеня – базовим є ступінь бакалавра. Для його отримання необхідно вчитися 4 роки. Отримання ступеня магістра триває ще 2 роки, а ступеня доктора наук – 5 років (2 роки магістратури + 3 роки докторантури) і написання дисертації. Крім університетів, абітурієнти мають можливість вступити до однієї з вищих професійних шкіл, які займаються підготовкою фахівців робочих спеціальностей у різних галузях. У цьому випадку навчання триває 2 роки. Вища освіта в Туреччині є платною. Великі компанії, зацікавлені в молодих висококваліфікованих фахівцях, або навіть держава бере на себе зобов’язання з оплати навчання:
на даний час  на території Туреччини функціонує близько 118 університетів, більшість з яких є державними. Викладання в більшості університетів ведеться турецькою мовою, але в деяких університетах мовою викладання є англійська, французька або німецька. Серед найбільш престижних університетів Туреччини можна виділити такіі: Близькосхідний технічний університет в Анкарі, Університети Сабанчи і Кьоч в Стамбулі.

IMG_20200219_175718

IMG_20200201_105047IMG_20200201_105156IMG_20200201_105139